Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Veřejná ekonomika a správa

 

 

3leté bakalářské studium (prezenční forma v Ostravě, kombinovaná forma v Ostravě, v Šumperku a ve Valašském Meziříčí) • 2leté navazující magisterské studium (prezenční a kombinovaná forma v Ostravě)

 

 

Co Vás naučíme?

• jak plánovat příjmy a výdaje obcí, krajů a státu • jak hodnotit hospodaření státu, krajů a obcí • jak plánovat a hodnotit příjmy a výdaje organizací veřejného sektoru v odvětvích jako školství, kultura, zdravotnictví • jak správně zjistit výši různých dávek a příspěvků v oblasti státní sociální podpory i povinných odvodů v rámci sociálního zabezpečení • jak organizovat a hodnotit ekonomiku bytové správy • jak organizovat práci a hodnotit hospodaření neziskových organizací, např. nadací, církví či spolků • jak plánovat a řídit vzdělávání zaměstnanců úřadů obcí, krajů i státu • jak správně plánovat a organizovat kontrolu ve veřejné správě • jak pracovat s informačními systémy ve veřejné správě • jak řídit a měřit valitu a výkonnost v organizacích veřejného sektoru • jak ocenit veřejný majetek

 

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• jako ekonom (rozpočtář), personalista, úředník na úseku správního řízení, projektový manažer, interní auditor, kontrolor, koordinátor sociálního dialogu, tiskový mluvčí • na obecních úřadech, krajských úřadech a úřadech státu (např. ministerstva, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení) • ve státních agenturách, státních podnicích • v příspěvkových organizacích obcí, krajů i státu (např. školy, nemocnice, domovy pro seniory) • u bezpečnostních a záchranných složek obcí, krajů i státu (policie, hasiči, armáda)

 

 

Proč si vybrat obor?

• komplexní znalosti o fungování veřejné ekonomiky • uplatnění v progresivním a stabilním pracovním prostředí • ve veřejné správě a veřejném sektoru je v současné době zaměstnáno cca 700 tisíc osob • vyučující mají teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oboru • zajímavé odborné exkurze • odborné praxe na úřadech • zapojení do vědeckých aktivit členů katedry

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Veřejná ekonomika a správa • Veřejné finance A • Příjmy veřejných rozpočtů • Sociální politika v EU • Veřejná správa A • Správní právo • Ekonomika veřejného sektoru • Ekonomika neziskových organizací • Oceňování majetku • Makroekonomie A • Mikroekonomie A • Matematika • Informatika • Statistika • Finance • Podniková ekonomika • Právo • Marketing • Management • Finanční řízení a rozhodování • Hospodářská politika A

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Veřejné finance B • Veřejná správa B • Ekonomika zdravotnictví a sociálního zabezpečení • Ekonomika vzdělání a kultury • Ekonomika výzkumu, vývoje a ekonomika sportu • Ekonomika technické infrastruktury • Ekonomika územní samosprávy • Kvalita ve veřejném sektoru • Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku • Makroekonomie B • Mikroekonomie B • Statistika B • Management regionů a obcí • Ekonomika a politika bydlení

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

doc. Ing. Petr Tománek, CSc.

 

 

vedoucí Katedry veřejné ekonomiky • místnost A 713 • tel. 597322362
• e-mail: petr.tomanek@vsb.cz

 


doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.

 

 

garant studijního programu Veřejná ekonomika a správa, zástupkyně vedoucího Katedry veřejné ekonomiky • místnost A 715
• tel. 597322306 • e-mail: iveta.vrabkova@vsb.cz

 

 

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI