2. kolo přihlášek: do 15.8.2017

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Veřejná ekonomika a správa

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Hospodářská politika a správa

 

3leté bakalářské studium (prezenční forma v Ostravě, kombinovaná forma v Ostravě, v Šumperku a ve Valašském Meziříčí) • 2leté navazující magisterské studium (prezenční a kombinovaná forma v Ostravě)

 

 

Co Vás naučíme?

• jak plánovat příjmy a výdaje obcí, krajů a státu • jak hodnotit hospodaření státu, krajů a obcí • jak ocenit veřejný majetek • jak plánovat a hodnotit příjmy a výdaje organizací veřejného sektoru, např. škol, nemocnic či divadel • jak správně zjistit výši různých dávek a příspěvků v oblasti státní sociální podpory i povinných odvodů v rámci sociálního zabezpečení • jak organizovat a hodnotit ekonomiku bytové správy • jak organizovat práci a hodnotit hospodaření neziskových organizací, např. nadací, církví či spolků • jak plánovat a řídit vzdělávání zaměstnanců úřadů obcí, krajů i státu • jak správně plánovat a organizovat kontrolu ve veřejné správě • jak pracovat s informačními systémy ve veřejné správě • jak řídit kvalitu a výkonnost v organizacích veřejného sektoru

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• na obecních úřadech, krajských úřadech a úřadech státu (např. ministerstva, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení) • ve státních agenturách, státních podnicích • v příspěvkových organizacích obcí, krajů i státu (např. školy, nemocnice, domovy pro seniory) • u bezpečnostních a záchranných složek obcí, krajů i státu (policie, hasiči, armáda) • jako ekonom (rozpočtář), personalista, úředník na úseku správního řízení, projektový manažer, interní auditor, kontrolor, koordinátor sociálního dialogu, tiskový mluvčí

 

Proč si vybrat obor?

• komplexní znalosti o fungování veřejné ekonomiky • uplatnění v progresivním a stabilním pracovním prostředí • veřejná správa a veřejný sektor v současné době zaměstnává cca 721 tis. zaměstnanců • vyučující mají teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oboru • zajímavé a odborné exkurze • odborné praxe na úřadech • zapojení do vědeckých aktivit členů katedry

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Veřejná ekonomika a správa • Veřejné finance A • Příjmy veřejných rozpočtů - Sociální politika v EU • Veřejná správa A • Správní právo • Ekonomika veřejného sektoru • Ekonomika neziskových organizací • Oceňování majetku A • Makroekonomie A • Mikroekonomie A • Matematika • Informatika • Statistika • Finance • Podniková ekonomika • Právo • Marketing • Management • Finanční řízení a rozhodování • Hospodářská politika A

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Veřejné finance B • Veřejná správa B • Ekonomika zdravotnictví a sociálního zabezpečení
• Ekonomika vzdělání a kultury • Ekonomika výzkumu, vývoje a ekonomika sportu - Ekonomika bydlení a technické infrastruktury • Ekonomika územní samosprávy - Kvalita ve veřejném sektoru • Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku • Oceňování majetku B • Makroekonomie B • Mikroekonomie B • Statistika B • Management regionů a obcí

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.

 

 

garant oboru Veřejná ekonomika a správa a vedoucí Katedry veřejné ekonomiky • místnost A 713 • tel. 597322362
• e-mail: petr.tomanek@vsb.cz

 


Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.

 

 

zástupce vedoucího Katedry veřejné ekonomiky • místnost A 715
• tel. 597322306 • e-mail: iveta.vrabkova@vsb.cz

 

 

 

 

Naši absolventi

 

• Bc. Zdeňka Brijarová • vedoucí oddělení školství Městský úřad Šumperk • Ing. Marie Bryndačová• pracovnice Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko • Ing. Kamila Cebulová • Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy Magistrát města Ostravy • Ing. Silvie Goliášová • Magistrát města Brna •Ing. Tomáš Chotěnovský • ředitel odboru služeb uživatelům Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního • Ing. Ivo Konkolský • zástupce vedoucí odboru financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje • Ing. Hana Kovaříková • Ministerstvo zdravotnictví ČR Ing. Jana Krejčířová • Národní památkový ústav • Ing. Eva Marečková, Ph.D. • vedoucí útvaru interního auditu a kontroly Statutárního města Přerov • Ing. Blanka Mlčáková, Ph.D. • Fakultní nemocnice Ostrava Ing. Petra Rehovičová • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Ivona Šuláková • interní auditorka Městského úřadu v Třinci

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI