Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Účetnictví a daně

 

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Ekonomika a management

 

3leté prezenční bakalářské studium • 2leté prezenční navazující magisterské studium

 

 

Exkurze pro studenty závěrečných ročníků v Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích

 

Co Vás naučíme?

• jak porozumět účetnictví dle české legislativy i mezinárodních standardů účetního výkaznictví • jak porozumět daním dle české legislativy v kontextu mezinárodního zdanění a daňové politiky EU • jak hodnotit současné daně podle daňových principů • jak zpracovat daňovou evidenci, účetnictví, účetní výkazy i daňová přiznání obchodním korporacím, družstvům a také subjektům v neziskové sféře včetně aplikace na PC • jak se orientovat v účetních výkazech obchodních korporací a dalších subjektů a jak použít tyto informace k finančnímu rozhodování • jak porozumět složitým transakcím v účetnictví a daních • jak postupovat při fúzi, akvizici, splynutí či sloučení obchodních korporací • jak komunikovat s auditorem, daňovým poradcem, insolvenčním správcem a jak porozumět jejich činnosti

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• jako statutární auditor či asistent auditora ve významných auditorských společnostech • jako interní auditor a finanční controller v obchodních korporacích • jako vedoucí daňových oddělení na finančních úřadech • jako vedoucí pracovník ekonomických, účetních a daňových oddělení v obchodních korporacích • jako specialista na IAS/IFRS • jako daňový poradce • jako insolvenční správce • jako soudní znalec • jako hlavní ekonom a finanční manažer v obchodních korporacích
• jako účetní poradce

 

Proč si vybrat obor?

• přibližně 170 absolventů oboru ročně • perspektivní a vyvíjející se obor • praktické zaměření oboru • povinná i volitelná odborná praxe • získání znalostí potřebných v každé obchodní korporaci, družstvu a v dalších podnikatelských či nepodnikatelských subjektech • spolupráce s významnými auditorskými společnostmi • zajímavé přednášky odborníků z praxe • nabídka pracovních stáží a studijních pobytů v České republice i zahraničí • možnost uznání vybraných zkoušek v systému Certifikace účetní profese, ACCA či zkoušek daňového poradce a auditora • kvalitní příprava na složení zkoušek auditora, daňového poradce či insolvenčního správce

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Makroekonomie A • Mikroekonomie A • Matematika • Informatika • Statistika A • Podniková ekonomika • Management • Marketing • Právo • Obchodní právo • Pracovní a sociální právo • Operační výzkum • Finance • Účetnictví A • Účetnictví B • Přímé daně A • Mezinárodní aspekty finančního účetnictví • Fundamentals of Accounting • Účetnictví a daně individuálního podnikatele • Daňová evidence • Účetnictví nestátních neziskových organizací • Manažerské účetnictví A • Účetnictví kapitálových společností • Nepřímé daně A • Ekonomická kriminalita • Finanční řízení a rozhodování • Využití ICT v účetnictví • Odborná praxe - účetnictví a daně a další

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Makroekonomie B • Mikroekonomie B • Přímé daně B • Účetnictví vybraných účetních jednotek • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví • Nepřímé daně B • Daňové teorie  

• Matematika v ekonomii • Statistika B • Podniková diagnostika • Právo EU pro ekonomy A a B • Účetnictví bank a pojišťoven • Daně, mzdy a pojistné • Podnikatelská etika • Manažerské účetnictví • Audit v účetnictví • Transakce s podnikem v účetnictví • Daně v EU • Oceňování a akvizice • Likvidace a insolvenční řízení a další

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

prof. Ing. Jan Široký, CSc.

 

 

garant oboru Účetnictví a daně • místnost B 370a • tel. 597322483
• mail: jan.siroky@vsb.cz


Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

 

 

vedoucí Katedry účetnictví a daní • místnost B 374 • tel. 597322325
• mail: jana.hakalova@vsb.cz

 

 

 

 

 

Ze života katedry

 

Exkurze pro studenty závěrečných ročníků v MIKO international s.r.o. 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI