Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Specializace Sportovní management

 

studenti se pro bakalářské studium této specializace přihlašují do programu Ekonomika

a management

 

3leté prezenční bakalářské studium - specializace v rámci oboru Management 

 

Tým Katedry tělesné výchovy a sportu na badmintonovém turnaji

 

Co Vás naučíme?

• jak zvládnout manažerské funkce ve sportovním prostředí • jak transformovat předměty obecného ekonomického základu na aplikované disciplíny věnující se specifickým problémům současného sportu • naučíte se pravidla a metodiku některých vybraných sportů (kondiční kulturistika, badminton, volejbal, beach volejbal, tenis, stolní tenis, florbal a další) • získáte znalosti z managementu a marketingu sportu • získáte přehled o možnostech podnikání ve sportu a o nabídce sportovních služeb • budete se orientovat v otázkách problematiky zdravého životního stylu, tělocvičné rekreace a volnočasových aktivit široké populace v návaznosti na sportovní prostředí

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• jako manažer sportovních klubů • v podnicích, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, náčiní, nářadí, sportovní výzbroj a výstroj • v reklamních a marketingových společnostech zaměřených na sportovní prostředí • v cestovních kancelářích • v komunální sféře • v práci pro handicapované občany • v práci s talentovanou mládeží • v oblasti nabídky sportovních služeb • jako samostatný podnikatel ve sportu

 

Proč si vybrat specializaci?

• studium rozšiřuje obecné znalosti z managementu, marketingu a dalších předmětů na aplikované disciplíny spojené se sportem • studium se tím stává zajímavějším, pestřejším a cílově zaměřeným • výuku zabezpečují vstřícní, ale nároční pedagogové, odborníci ve svém oboru • výběrem předmětů je preferována orientace na budoucí praxi absolventů • specializací na sportovní management student rozšiřuje své možnosti příštího zaměstnání  i na oblast sportu, což zvyšuje jeho uplatnitelnost na trhu práce

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Mikroekonomie A • Makroekonomie A • Matematika A • Matematika B • Informatika A • Informatika B • Statistika A • Operační výzkum A • Podniková ekonomika A • Management • Marketing • Právo • Obchodní právo • Finance • Účetnictví • Řízení lidských zdrojů A • Metody a techniky v managementu • Manažerské dovednosti • Management výroby a služeb • Management malého podniku • Provozní management • Marketingový výzkum A • Deskriptivní ekonomie ČR • Sportovní management• Sportovní marketing • Profesní etika a etika sportu• Základy sportovního tréninku • Sociologie a filozofie tělesné kultury • Komunikační dovednosti manažera ve sportu • Tělocvičná rekreologie • Výběrové sporty

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.

 

 

garant specializace Sportovní management a vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu • KTVS – Ostrava-Poruba  • tel. 596993750
• mail: irena.durdova@vsb.cz

 

 

 

Ze života katedry

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI