Uzávěrka přihlášek II. kolo do 14.8.2018

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Specializace Ekonomika a právo v podnikání

studenti se pro bakalářské studium této specializace přihlašují do programu Ekonomika a management

 

3leté prezenční bakalářské studium - specializace v rámci oboru Ekonomika podniku • 2leté prezenční navazující magisterské studium

 

Členové Katedry práva (2014)

 

Co Vás naučíme?

• pochopit vzájemné souvislosti mezi ekonomikou a právem • získat znalosti o obchodních korporacích • založit obchodní společnost • formulovat a analyzovat obchodní smlouvy • zpracovat podání vůči správním orgánům • analyzovat trestně-právní aspekty podnikání • orientovat se v pracovním, živnostenském i reklamním právu • popsat problematiku tří rovin vztahů v oblasti mezinárodního obchodu a jejich právní regulaci • problematiku pojistné smlouvy • orientovat se v daňovém systému ČR • aplikovat získané dovednosti v praxi

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• majitel obchodní společnosti • ekonomické i řídící funkce různých úrovní • manažer v obchodní společnosti (vynikající předpoklady k uplatnění v zahraničním obchodním styku) • manažerské pozice v průmyslových podnicích, podnicích služeb a v poradenských společnostech • v organizacích veřejné správy • prokurista obchodní společnosti

 

Proč si vybrat specializaci/obor?

• získáte hlubší znalosti práva, které ovlivňuje a limituje činnost každého ekonoma • praktické zaměření specializace/oboru naučíte se orientovat v právu a prakticky ho používat ke svému prospěchu • při volbě závěrečné práce specializace dle Vašich preferencí • výuka je zajišťována špičkovými pedagogy i odborníky z praxe spolupráce s respektovanými osobnostmi českého práva získáte konkurenční výhodu znalosti ekonomiky a práva při uplatnění na pracovním trhu

  

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

Právo • Makroekonomie • Mikroekonomie • Matematika • Management • Statistika • Marketing • Informatika • Cizí jazyky • Obchodní právo • Správní právo • Pracovní právo a sociální zabezpečení • Právo a reklama • Daňové právo a daňový proces • Živnostenské právo • Ekonomická kriminalita • Obchodní právo v praxi • Účetnictví • Ekonomická analýza podniku • Organizace podniku • Finance • Operační výzkum • Logistika • Ochrana spotřebitele • Obchodní činnosti • Podniková ekonomika • Finanční řízení a rozhodování • Podnikání malé a střední firmy • Poradenství pro manažery a podnikatele • Řízení jakosti • Náklady, kalkulace a ceny

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Mikroekonomie B • Makroekonomie B • Matematika v ekonomii • Statistika B • Právo mezinárodního obchodu • Právo EU pro ekonomy A • Právo EU pro ekonomy B • Finanční právo A • Finanční právo B • Právní předpisy v podnikání • Právo duševního vlastnictví • Pojistné právo v podnikatelské praxi • Odborný seminář • Právnická angličtina • Právnická němčina • Podniková diagnostika • Strategický management • Daně, mzdy a pojistné

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.

 

 

garant specializace a oboru Ekonomika a právo v podnikání

 


JUDr. Bohuslav Halfar

 

 

vedoucí Katedry práva • místnost C 160 • tel. 597982205
• mail: bohuslav.halfar@vsb.cz

 

 

 

 

Naši absolventi
 

• Ing. Eva Riegrová, Ph.D. •  Counsellour-at-Economy&Law at ArcelorMittal Ostrava a.s. • Ing. Mgr. Lucie Hrubá • Programme Administrator at European Commission, DG Employment • Ing. Tomáš Sluka, Ph.D. •  obchodní ředitel, Pražská teplárenská • Ing. Jan Brhel • Deloitte Audit s.r.o., Audit and ERS • Ing. Marek Firla • Deloitte Audit s.r.o., Audit • Ing. Petr Musil • majitel úspěšné poradenské společnosti MUSIL a partneři, s.r.o. • Ing. Josef Křetinský • majitel úspěšné cestovní kanceláře Frčíme,s.r.o., obchodu pro turisty a účetní firmy • Ing. Ivana Calábková, Ph.D. • projektový manažer, BIC Ostrava, s.r.o. • Ing. Jiří Rabiec • KPMG ČR • Ing. Michaela Fuchsová • ČPZP, samostatný odborný referent • Mgr. Ing. Daniel Keprta • advokát a daňový poradce • Ing. Michal Krásný • spolumajitel společnosti performance Power Center • Ing. Barbora Harčárová • EY, Junior Consultant

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI