Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Navazující magisterské studium


Jak podat přihlášku ke studiu?

• přihláška se podává vyplněná pouze přes formulář elektronické přihlášky • elektronická přihláška nabývá platnosti v den, kdy studijní oddělení obdrží její písemnou (zkrácenou) verzi • písemnou (zkrácenou) verzi přihlášky je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně referentce pro přijímací řízení • k přihlášce uchazeč přiloží úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu, včetně dodatku k diplomu, případně úředně ověřený výpis absolvovaných zkoušek na předchozí vysoké škole • pokud vykonáte státní závěrečnou zkoušku v roce 2019, tak doručte úředně ověřený diplom a fotokopii dodatku k diplomu nejpozději v den zápisu • na Ekonomickou fakultu VŠB-TUO lze podat pouze jednu přihlášku

 

Jak probíhá přijímací řízení?

• podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování bakalářského studia a úspěšné absolvování přijímacích zkoušek • přijímací zkoušky se skládají z písemných testů z ekonomie a zvoleného oboru • podrobné informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty • termín přijímacích zkoušek: červen 2019 • pro studenty se specifickými nároky lze na základě žádosti, kterou přiloží k přihlášce, zajistit individuální průběh přijímacích zkoušek • na první stranu přihlášky do levého rohu tito studenti uvedou „Individuální průběh“

 

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení?

• výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Ekonomické fakulty a zpřístupněny prostřednictvím evidenčního čísla přihlášky • uchazeči obdrží písemné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí či nepřijetí • uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí formou žádosti děkanovi fakulty do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí • nabízené obory budou realizovány v závislosti na počtu přihlášených uchazečů

 

Jak probíhá zápis ke studiu?

• zápisy ke studiu budou probíhat v červenci a v srpnu 2019 • harmonogram zápisu bude uveden na webových stránkách fakulty • k zápisu je nutno doložit doklady o vysokoškolském studiu, a to úředně ověřenou kopii diplomu a fotokopií dodatku k diplomu (pokud již nebylo odevzdáno)

 

Důležité odkazy

Webové stránky Ekonomické fakulty

www.ekf.vsb.cz

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

https://www.ekf.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/pravidla/index.html

Podrobné informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia

http://www.ekf.vsb.cz/cs/_uchazeci/

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Ing. Iveta Šodková

 

  referentka pro přijímací řízení • Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava
• místnost B 258 • tel. 597322331 • mail: iveta.sodkova@vsb.cz

 

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI