Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Národní hospodářství

 

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Hospodářská politika a správa

 

3leté prezenční bakalářské studium • 2leté prezenční navazující magisterské studium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studium národního hospodářství očima Z. Šmídové (OECD, Paříž)

 

 

Co Vás naučíme?

• rozumět fungování regionální, národní, evropské a světové ekonomiky • myslet v souvislostech • analyzovat na první pohled složité problémy • diskutovat na úrovni a se znalostí faktů • rozumět hospodářské politice • osvojit si znalost monetární politiky • orientovat se velmi dobře na trhu práce • zvládnout analytické metody a postupy • porozumět otázkám ekonomického rozvoje a mnohému dalšímu

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• ve státní správě a samosprávě • centrálních a evropských institucích jako jsou ministerstva, Česká národní banka, Evropská komise apod. • analytických centrech významných bank • prestižních poradenských institucích • HR odděleních velkých podniků • na manažerských pozicích • ve výzkumu • v politice apod.

 

Proč si vybrat obor?

• prestižní a perspektivní obor • vysoká uplatnitelnost absolventů oboru na trhu práce • moderní formy výuky rozvíjející odborné i měkké dovednosti • žádné memorování – učíme v souvislostech • odborné stáže a exkurze do významných institucí • individuální a vstřícný přístup ke studentům • vyučující se zkušenostmi z praxe nebo zahraničních výzkumných institucí

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Mikroekonomie • Makroekonomie • Světová ekonomika • Ekonomický rozvoj • Hospodářská politika • Deskriptivní ekonomie ČR • Odvětvové ekonomiky • Hospodářská politika ČR • Hospodářské dějiny ČSR a ČR • Komparace hospodářských politik • Evropská unie • Hospodářská politika EU • Ekonomie trhu práce • Veřejná ekonomika a správa • Fiskální politika • Veřejné finance • Daňová soustava v ČR • Právo • Finance • Podniková ekonomika • Management • Marketing • Účetnictví • Informatika • Matematika • Statistika • Operační výzkum • Cizí jazyk • volitelné předměty podle vašeho zájmu

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Mikroekonomie II. • Makroekonomie II. • Mezinárodní ekonomie • Hospodářská politika II. • Monetární politika I. a II. • Monetární politika otevřené ekonomiky • Bankovnictví a kapitálové trhy • Ekonomie trhu práce II. • Zahraničně-obchodní politika • Ekonometrie • Makroekonomická analýza • Statistika II. • Dějiny ekonomických teorií • Matematika v ekonomii • volitelné předměty podle vašeho zájmu

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.

 

 

garant oboru Národní hosodářství • místnost A 612
• tel. 5973222202 • mail: jaromir.gottvald@vsb.cz

 


Ing. Jiří Balcar, Ph.D.

 

   

 vedoucí Katedry národohospodářské • místnost A 610
• tel. 597322291• mail: jiri.balcar@vsb.cz

 

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI