Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Management

 

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Ekonomika a management

 

3leté prezenční bakalářské studium • 2leté prezenční navazující magisterské studium • 2leté kombinované navazující magisterské studium• specializace Sportovní management

 

Výjezdní zasedání členů katedry

 

Co Vás naučíme?

• jak zvládnout manažerské funkce • jak řídit ekonomické a sociální procesy různých typů organizačních subjektů • jak zvládat personální procesy včetně odměňování • jak využívat různé metody a techniky v managementu • jak uplatňovat sociologické, psychologické a sociálně psychologické poznatky v řídící činnosti • jak řídit malou firmu • jak aplikovat principy strategického managementu • jak sestavovat a vést pracovní týmy • jak řídit vlastní kariéru • jak se vyrovnat s krizovými situacemi v organizacích

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• jako manažer v odborných manažerských funkcích na různých úrovních, v organizacích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání, českých i zahraničních organizacích • jako štábní specialista na různých úsecích organizace • jako odborník nebo manažer v poradenské a vzdělávací činnosti v oboru management • jako samostatný podnikatel

 

Proč si vybrat obor?

• studium je zajímavé a pestré • výuku zabezpečují vstřícní, ale nároční pedagogové • vyučují se předměty s ekonomickou, manažerskou, finanční, právní, psychologickou a sociologickou, marketingovou a další tématikou • je preferován systémový přístup •obor je pojat spíše široce, což zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce • odborná praxe v organizacích

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Mikroekonomie A • Makroekonomie A • Matematika A • Matematika B • Informatika A • Informatika B • Statistika A • Operační výzkum A • Podniková ekonomika A • Management • Marketing • Právo • Obchodní právo • Finance • Finanční řízení a rozhodování • Účetnictví • Řízení lidských zdrojů A • Metody a techniky v managementu • Manažerské dovednosti • Manažerská psychologie a sociologie • Management malého podniku • Management výroby a služeb • Marketingový výzkum A • Obchodní činnosti • Logistika A • Řízení jakosti • Evropská unie • Deskriptivní ekonomie ČR

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Mikroekonomie B • Makroekonomie B • Matematika v ekonomii • Statistika B • Podniková diagnostika • Strategický management • Krizový management • Řízení lidských zdrojů B • Organizační chování • Mezinárodní a interkulturální management • Manažerská ekonomika • Podnikatelská etika • Trendy moderního managementu • Rozvoj kariéry • Marketingové řízení • Daně, mzdy a pojistné

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

 

 

garant oboru Management a vedoucí Katedry managementu
• místnost B 366 • tel. 597322442 • mail: petra.horvathova@vsb.cz

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI