Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Jaké obory mohu studovat?

Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava lze absolvovat ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech.

• standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky • bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce • úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

• o přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů • standardní doba studia v magisterských studijních programech je 2 roky • studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce • absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

• Ekonomická fakulta zabezpečuje také výchovu mladé generace vědeckých pracovníků v doktorských studijních programech • standardní doba studia je 3 roky • studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou • po úspěšné obhajobě doktorské dizertační práce absolventi získávají akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“.

• mimo sídlo fakulty je realizována výuka v prezenční formě bakalářského studia ve Valašském Meziříčí • v kombinované formě bakalářského studia v Šumperku a ve Valašském Meziříčí • tato vzdělávací činnost je uskutečňována ve spolupráci se středními resp. vyššími odbornými školami v místě výuky.

 

 

Bakalářské studium

Ekonomika a management

    Ekonomika podniku, specializace Ekonomika a právo v podnikání

    Management, specializace Sportovní management

    Marketing a obchod

    Účetnictví a daně

 

Hospodářská politika a správa

    Eurospráva

    Finance

    Národní hospodářství

    Veřejná ekonomika a správa

 

Systémové inženýrství a informatika
    Informatika v ekonomice


 

Magisterské studium

Ekonomika a management

    Ekonomika a právo v podnikání

    Ekonomika podniku

    Management

    Marketing a obchod

    Účetnictví a daně

 

Hospodářská politika a správa

    Eurospráva

    Finance

    Národní hospodářství

    Veřejná ekonomika a správa

 

Systémové inženýrství a informatika

    Informatika v ekonomice

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI