2. kolo přihlášek: do 15.8.2017

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Informatika v ekonomice

 

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Systémové inženýrství a informatika

 

nově akreditovaný obor navazuje na tradici oboru Systémové inženýrství a informatika s dlouhodobou historií • zaměřuje se na oblast IT managementu a znalostí souvisejících s aplikováním IT v ekonomických subjektech

3leté prezenční bakalářské studium • 2leté navazující magisterské studium

 

 

Co Vás naučíme?

• jak aplikovat moderní ICT v řízení firem a institucí• jak optimalizovat rozhodování • analyzovat aplikaci systémů Business Intelligence • jak navrhnout a implementovat IT pro prostředí webu • jak vhodně sladit IT technologie a byznys cíle organizace • jak využívat datové základny informačních systémů • jak aplikovat procesní modelování a simulace dopadů v organizacích a institucích • jak identifikovat organizační strukturu a efektivně ji řídit • jak aplikovat metody a nástroje projektového řízení • jak systémově řídit ekonomické procesy • jak postupovat při řešení projektů komplexních softwarových aplikací • jak realizovat audit bezpečnosti informací

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• jako analytik a návrhář informačních systémů • systémový analytik a metodik • manažer informačních technologií • business analytik • projektový a organizační manažer • obchodník s IT produkty a službami • obchodník v e-business • specialista na bezpečnost informací

 

Proč si vybrat obor?

• intenzivní využívání moderních ICT stalo jednou z priorit řízení organizací – buďte připraveni na tento trend • multidisciplinární obor kombinující ekonomické znalosti a IT • možnost uplatnění kreativity a logického myšlení • pochopení principů převažuje nad biflováním • prestižní a bezproblémové uplatnění absolventů • možnost absolvovat část studia v zahraničí • organizované přednášky a diskuze s odborníky z praxe • obor vychází s tradice nejstaršího programu na fakultě

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Makroekonomie A • Mikroekonomie A • Matematika • Informatika • Statistika A • Podniková ekonomika • Základy databází • Management • Marketing • Právo • Tvorba internetových stránek • Operační výzkum • Finance • Účetnictví • Analýza časových řad • Finanční matematika • Úvod do programování • Tvorba dynamických internetových stránek • Operační systémy a počítačové sítě • Projektové řízení • Multimédia • Podniková informatika • Logistika • Projektování informačních systémů • Metody rozhodování manažera • Podnikatelské modely a modelování

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Mikroekonomie B • Projektové řízení v informatice B • Servisně orientované architektury a standardy • SW inženýrství A • SW inženýrství B • Soft Computing v ekonomice • Ekonomické aplikace metod umělé inteligence • Řízení bezpečnosti informací • Business Intelligence • Strategický management • Ekonometrie

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.

 

 

vedoucí Katedry systémového inženýrství • místnost D425 • tel. 597 322 285

• mail: jana.hanclova@vsb.cz

 

 

Ing. Petr Rozehnal, PhD. 

 

 

 

 vedoucí Katedry aplikované informatiky • místnost D 340 • tel. 597 322 320
• mail: petr.rozehnal@vsb.cz

 

Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.

 

 

garant oboru Informatika v ekonomice • místnost D 336 • tel. 597 322 213
• mail: milena.tvrdikova@vsb.cz

 

 

 

 

Naši absolventi programu Systémové inženýrství a informatika, jehož součástí je obor Informatika v ekonomice

 

Ing. Adam Mrštík

 

 

absolvent oboru (2008) • obchodní manažer AVE Innovation • vývoj aplikace PresentiGo pro mobilní zařízení


 Ing. Marta Nováková

 

 

 

absolvent oboru (1980) • předsedkyně představenstva společnosti U&SLUNO a prezidentka Svazu obchodu

a cestovního ruchu • Specializace: vývoj a implementace informačních systémů podporujících podnikové

procesy v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech

a obchodních a logistických řetězcích


Ing. Eduard Zeman

 

 

absolvent oboru (2001) • manažer COMPEKON s.r.o • business manager produktu BlueJet


Ing. Evžen Tošenovský
  absolvent oboru (1981) • bývalý primátor města Ostravy a hejtman Moravskoslezského kraje) • poslanec Evropského parlamentu

Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
 

absolvent oboru (1974) • bývalý generální ředitel Třineckých železáren • bývalý rektor Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě • exministr průmyslu a obchodu


 

• Ing. Michal Pospíšek • absolvent oboru (1999) • Lead Business Intelligence Consultant • Tieto • Ing. Miroslav Vlach • absolvent oboru (2004) • projektový manažer

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI