Uzávěrka přihlášek II. kolo do 14.8.2018

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Finance

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Hospodářská politika

a správa

 

3leté prezenční bakalářské studium 2leté prezenční navazující magisterské studium

Foto z promocí absolventů oboru Finance (2014)

 

Co Vás naučíme?

• optimalizovat úlohy finančního rozhodování • hodnotit investiční projekty • sestavovat kalkulace nákladů a cen • orientovat se v manažerském účetnictví • porozumět principům zdaňování, daním v ČR a ve světě • investovat na peněžních a kapitálových trzích • oceňovat firmy, cenné papíry a finanční deriváty • vytvářet finanční modely • sestavovat a řídit portfolia finančních aktiv • řídit finanční rizika v bankách, pojišťovnách a velkých nadnárodních korporacích

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• ve finančních útvarech firem výrobního a obchodního charakteru • ve finančních útvarech bankovních, pojišťovacích a investičních institucí • v dalších institucích finančního trhu (burza, obchodníci s cennými papíry aj.) • v činnosti finančních a daňových poradců • ve státní správě • ve vědeckých, pedagogických a jiných institucích

 

Proč si vybrat obor?

• je prestižní, dynamický a perspektivní • nabízí komplexní finanční vzdělání • je prakticky orientován • je svou komplexností a průřezovostí jedinečný v České republice (spojením podnikových financí a problematiky finančních institucí) a je srovnatelný s pojetím Financí v Evropě a ve světě • naučíte se logicky a exaktně myslet • naučíte se řešit praktické finanční a ekonomické problémy • budete schopni aplikovat získané znalosti • získáte výhodnější pozici ve výběrových řízeních • uplatnění naleznete v českých i zahraničních firmách a finančních institucích

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Finance • Finanční řízení firmy • Finanční trhy I. • Pojišťovnictví I. • Daně ekonomických subjektů • Náklady, kalkulace a ceny • Účetnictví • Manažerské účetnictví A • Podniková ekonomika A • Marketing • Management • Právo • Obchodní právo • Veřejná ekonomika a správa • Veřejné finance A • Mikroekonomie A • Makroekonomie A • Matematika • Statistika A • Informatika • Operační výzkum A • Hospodářská politika A • Evropská unie A • Deskriptivní ekonomie ČR

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Finanční rozhodování za rizika • Oceňování a akvizice • Finanční modely • Finanční trhy II. • Pojišťovnictví II. • Mezinárodní finance • Monetární teorie a politika • Seminář k vybraným otázkám z daňové teorie a praxe • Veřejné finance B • Makroekonomie B • Mikroekonomie B • Statistika B • Matematika v ekonomii • Ekonometrie • Hospodářská politika ČR

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

 

 

garant oboru Finance • místnost E 802 • tel. 597 322 041
• mail: dana.dluhosova@vsb.cz

 

 


Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.

 

 

vedoucí Katedry financí • místnost A 407a • tel. 597 322 182
• mail: iveta.ratmanova@vsb.cz

 

 

 

 

 

Naši absolventi
 

doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.

 

 

absolvent oboru r. 1999 • vedoucí ekonom, Světová banka, Washington DC., USA


Ing. Karel Tkáč

 

 

absolvent oboru r. 2001 • Head of Technical Accounting of Northern Europe Region, Euler Hermes SA, Belgie


 

 Ing. Michal Přádka, MBA

 

 

absolvent oboru r. 2000 • regionální ředitel, Raiffeisenbank, a.s.


Ing. Pavel Štefek

 

 

absolvent oboru r. 2006 • Director, PricewaterhouseCoopers LLP, Risk Assurance Services, Kanada


Ing. Zdeněk Utěšený

 

  absolvent oboru r. 1998 • finanční ředitel, Miele technika s.r.o.

Ing. Tereza Gebauer

 

    absolventka oboru r. 2005 • Tax Manager, Deloitte Advisory, s.r.o.

Ing. Anna Komárková

 

  absolventka oboru r. 2007 • Senior Client Management Officer, APG, Nizozemí

 

Ing. Petr Hladný, Ph.D. • absolvent oboru r. 2001 • obchodní ředitel, Allianz pojišťovna, a.s. • Ing. Karel Potměšil • absolvent oboru r. 2005 • analytik, Cyrrus Corporate Finance, a.s. • Ing. Daniel Heinrich, Ph.D. • absolvent oboru r. 2001 • finanční ředitel, EC Financial Services, a.s. • plk. Ing. Walter Demel • absolvent oboru r. 2000 • vedoucí odd. Finanční analýzy, Generální ředitelství cel • Ing. Tomáš Jandora • absolvent oboru r. 2001 • ředitel Regionálního korporátního centra Česká spořitelna  a.s. • Ing. Ondřej Fasora, Ph.D. • absolvent oboru r. 2003 • ředitel odboru 18 – Nepřímé daně, Ministerstvo financí, Praha • Ing. Josef Novotný, Ph.D. • absolvent oboru r. 2005 • finanční expert, Česká národní banka • Ing. Jiří Havlický, Ph.D. • absolvent oboru r. 2003 • ředitel poradenských služeb, Advanced Risk Management, s.r.o. • Ing. Petra Čulíková • absolventka oboru r. 2004 • Manager, Electricity Controlling, RWE Energie, a.s. • Ing. Radek Strouhal • generální ředitel, TATRA TRUCKS, a.s. • •  Ing. Aleš Aujezdský • finanční ředitel, TONAK a.s. • Ing. Tomáš Sokolovský • ředitel Regionálního centra firemní klientely, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI