Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Eurospráva

 

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Hospodářská politika a správa

 

3leté prezenční bakalářské studium • 2leté prezenční navazující magisterské studium • prezenční magisterské studium European Integration 

 

Studenti oboru Eurospráva při návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku

 

Co Vás naučíme?

• jak fungují mechanismy Evropské unie a její instituce • jak se orientovat v místním, regionálním, národním a nadnárodním ekonomickém prostředí veřejné a soukromé sféry • jak připravit a realizovat podnikatelské záměry a veřejné projekty s využitím strukturálních a investičních fondů • samostatnosti a aktivnímu přístupu k řešení problému • prezentovat své výsledky práce

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• jako ekonomové v řídících funkcích a euromanažeři ve veřejném sektoru – státní správě a samosprávě na místní, regionální a celostátní úrovni • jako odborníci v mezinárodních organizacích a institucích Evropské unie • jako ekonomové a euromanažeři v národních a nadnárodních firmách, konzultačních a poradenských společnostech, komerčních bankách

 

Proč si vybrat obor?

• 2044 absolventů oboru • široké uplatnění ve veřejné i soukromé sféře • specializovaná odborná angličtina • možnost studia předmětů v anglickém jazyce • možnost odborné praxe v regionu i v zahraničí • odborné stže v institucích Evropské unie •studijně poznávací cesta do onstitucí Evropské unie • přednášky odborníků z praxe • osobní přístup a rodinné prostředí

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Makroekonomie A • Mikroekonomie A • Evropská unie A • Matematika A • Matematika B • Podniková ekonomika A • Veřejná ekonomika a správa • Finance • Informatika A • Informatika B • Deskriptivní ekonomie ČR • Management • Marketing • Účetnictví • Geografie Evropy • Právo • Integrační procesy ve světové ekonomice • Hospodářská politika EU • Podpora podnikání v EU • Statistika A • Sociální politika v EU • Hospodářská politika A • Angličtina evropské integrace • Globalizace a mezinárodní organizace • Hospodářská politika vybraných zemí • Projektový a dotační management v EU A • Systémy veřejné správy ČR a EU • Regionální politika EU • Právo EU pro ekonomy A • Právo EU pro ekonomy B • Operační výzkum A

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Makroekonomie B • Mikroekonomie B • Environmentální politika EU • Teorie integračních procesů • Konkurenceschopnost EU • Statistika B • Bankovnictví v EU • Matematika v ekonomii • Ekonometrie • Měnová politika EU • Politika soudržnosti EU • Evropská unie B • Společná obchodní politika EU • Vnitřní trh EU • Odborný seminář Aktuální otázky evropské integrace • Projektový a dotační management v EU B • Daně v EU

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.

 

 

garantka oboru Eurospráva • místnost E 608 • tel. 597 322 132
• mail: lenka.fojtikova@vsb.cz

 


Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

 

   

vedoucí Katedry evropské integrace • místnost E 601 • tel. 597 322 277
• mail: lukas.melecky@vsb.cz

 

 

 

 

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI