Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Ekonomika podniku

 

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Ekonomika a management

 

3leté prezenční bakalářské studium 3leté kombinované bakalářské studium 2leté prezenční navazující magisterské studium • 2leté kombinované navazující magisterské studium

3leté prezenční bakalářské studium ve Valašském Meziříčí 

3leté prezenční bakalářské studium ve specializaci Ekonomika a právo v podnikání


 

Členové Katedry podnikohospodářské  

 

Co Vás naučíme?

• jakou organizačně právní formu podnikání zvolit • jak zakládat podnik • jaký je aktuální právní rámec podnikání • jak organizovat a zlepšovat podnikové procesy • jaké postupy provádět při řízení, financování a vyhodnocování činnosti podniku • hodnotit efektivnost investic • jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• v odborných ekonomických a řídících funkcích střední a vyšší podnikové úrovně ve výrobních i nevýrobních podnicích různých ekonomicko-právních forem a různých velikostí • při výkonu odborných a řídících funkcí v oblasti logistického managementu a managementu kvality • při zakládání a vedení vlastního podniku (jako vlastníci) • v ekonomicko-organizačním poradenství pro podnikovou sféru • v mimopodnikové sféře v investičních společnostech, v podnikových sdruženích, státních institucích, hospodářských komorách apod.

 

Proč si vybrat obor?

• široký výběr předmětů • přednášky odborníků z praxe • široká uplatnitelnost absolventů díky komplexně formovanému profilu s orientací na ekonomiku, organizování a řízení podniků různých typů a velikostí • obor je zaměřen na praktické potřeby podnikohospodářské sféry • významný podíl profilu absolventa tvoří znalosti a dovednosti z logistiky a řízení kvality, které jsou praxí žádány • výcvik studentů v postupech při zakládání podniků dle platné legislativy a při tvorbě strategie podniku • řešení semestrálních případových studií pro vybrané podniky dle jejich zadání • nácvik řešení manažerských rozhodovacích úloh formou simulačních her a simulačních projektů • možnost účasti studentů v celostátních soutěžních Manažer roku, Manažer nanečisto, ČEZ Inovační maraton apod. • možnost semestrálního studijního pobytu na zahraničních univerzitách v EU v rámci programu ERASMUS • možnost jednoročního bakalářského  studia double degree (dvojitý diplom) na britské univerzitě v Huddersfieldu

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Mikroekonomie A • Makroekonomie A • Matematika A • Matematika B • Informatika A • Informatika B • Statistika A • Operační výzkum A • Podniková ekonomika A • Podniková ekonomika B • Metody ekonomických rozborů • Právo • Obchodní právo • Finance • Finanční řízení a rozhodování • Účetnictví • Řízení lidských zdrojů A • Management • Marketing • Manažerské dovednosti • Marketingový výzkum A • Obchodní činnosti • Logistika A • Logistika B • Řízení jakosti A • Deskriptivní ekonomie ČR • Náklady, kalkulace, ceny • Ochrana spotřebitele • Podnikání malé a střední firmy • Poradenství pro manažery a podnikatele A

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Mikroekonomie B • Makroekonomie B • Matematika v ekonomii • Statistika B • Ekonomika a řízení podniku • Podniková diagnostika • Strategický management • Řízení jakosti B • Rozvoj podnikání A • Rozvoj podnikání B • Manažerská simulační hra • Právní předpisy v ekonomice • Správa společností • Logistika C • Inovační a procesní management • Poradenství pro manažery a podnikatele B • Marketingové řízení

 

   

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Ing. Josef Kašík , Ph.D.

 

 

vedoucí Katedry podnikohospodářské • místnost A 517 • tel. 597322353
• mail: josef.kasik@vsb.cz

 

 

Doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.

 

 

garant oboru Ekonomika podniku, prezenčního a kombinovaného navazujícího magisterského studia • místnost A 507 • tel. 597322253

• mail: pavla.macurova@vsb.cz  

Doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz

 

 

garant oboru Ekonomika podniku, prezenčního a kombinovaného bakalářského studia • místnost A 515 • tel. 597322233
• mail: pavel.blecharz@vsb.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI