Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Často kladené otázky k přijímacímu řízení

 

Kolik mě bude stát přihláška? 

• za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500,- Kč

 

Lze podat více přihlášek na různé studijní programy?

• na Ekonomickou fakultu lze podat pouze jednu přihlášku na jeden studijní program, a to podle místa realizace výuky (Ostrava, Valašské Meziříčí, Šumperk)

 

Lze prominout přijímací zkoušky?

• všichni uchazeči o bakalářské studium musí vykonat Scio testy (Obecné studijní předpoklady – Všeobecné študijné předpoklady), které jsou kritériem výběru pro přijetí na fakultu

 

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

• přijímací zkoušky jsou realizovány prostřednictvím testů obecných studijních předpokladů vykonaných prostřednictvím společnosti Scio, viz www.scio.cz. • Scio testy pro bakalářské studium je možné vykonat i na Slovensku – slovenská verze OSP – VŠP

 

Je možno účastnit se Scio testů i v jiných místech než je Ostrava? 

• ano, viz www.scio.cz

 

Kolikrát je možno konat Scio testy?

• testy OSP/VŠP je možné několikrát opakovat • fakulta akceptuje všechny vypsané termíny společností Scio • fakultě je předložen nejlepší dosažený výsledek

 

Jak se fakulta dozví výsledky Scio testů studenta?

• společnost Scio do databáze uchazečů o studium na fakultě uvede výsledky testů • uchazeč při přihlašování na Scio testy musí dát souhlas s poskytnutím výsledků dané fakultě

 

Když student dostane vyrozumění o přijetí, zavazuje ho to skutečně do školy nastoupit?

• rozhodnutím o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu • studentem se stává až dnem zápisu ke studiu • pokud se nezapíše je vhodné o této skutečnosti zaslat informaci

 

Kde zjistím, jaké předměty jsou na Ekonomické fakultě vyučovány?

• studijní plány jednotlivých studijních programů pro dané akademické roky jsou k dispozici na web stránkách http://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlanPublicView.faces?facultyId=8&academicYearId=58

  

Jak je to s kolejemi v Ostravě a při jaké dojezdové vzdálenosti z místa bydliště je šance, že student dostane koleje?

• ubytování na kolejích se poskytuje studentům na základě žádosti, která má písemnou nebo elektronickou podobu • rozhodnutí o přidělení (nepřidělení) místa na koleji bude studentům budoucích prvních ročníků odesláno písemně na adresu žadatele nebo elektronickou poštou nejpozději do 20. 8. běžného roku • bližší informace naleznete na www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/harmonogram-ubytovani-prvnich-rocniku/

 

Jaké jsou možnosti účastnit se odborných stáží ve firmách?

• v současné době je ve studijních plánech všech oborů zařazen předmět Odborná praxe a je možno ji vykonávat ve vybrané firmě • odborné praxe slouží k upevňování a rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiem na základě práce studenta na odpovídajícím pracovišti • jsou součástí studijních programů a pokynem děkana nebo pokynem pedagoga garantující katedry je dán způsob jejich organizace, zajištění a provádění

 

Které obory je možno studovat v kombinované formě studia?

• v akademickém roce 2019/20 budou otevřeny v bakalářském studiu v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa – obor Veřejná ekonomika a správa, v rámci studijního programu Ekonomika a management – obor Ekonomika podniku a v magisterském studiu v rámci studijního programu Ekonomika a management - obor Ekonnomika podniku, obor Management a v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa - obor Veřejná ekonomika a správa

 

Kdy probíhá výuka v kombinované formě studia?

• výuka probíhá v režimu pátek odpoledne, některé volitelné předměty ve vyšších ročnících studia jsou vyučovány také v sobotu dopoledne

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI