Uzávěrka přihlášek II. kolo do 14.8.2018

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Bakalářské studium


Jak podat přihlášku ke studiu?

• přihláška se podává vyplněná pouze přes formulář elektronické přihlášky • elektronická přihláška nabývá platnosti v den, kdy studijní oddělení obdrží její písemnou (zkrácenou) verzi • písemnou (zkrácenou) verzi přihlášky je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně referentce pro přijímací řízení • k přihlášce připojte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení • pokud vykonáváte maturitu v roce 2018, tak úředně ověřené maturitní vysvědčení doručte nejpozději v den zápisu ke studiu • na Ekonomickou fakultu VŠB-TUO lze podat pouze jednu přihlášku, a to podle místa realizace výuky (Ostrava, Valašské Meziříčí, Šumperk)

 

Jak probíhá přijímací řízení?

• podmínkou přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení formou testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) • tyto testy jsou realizovány společností SCIO • k testům je nutné se přihlásit individuálně, nezávisle na přihlášce na fakultu • termíny pro vykonání testů: 9.12.2017, 2.2.2018, 3.3.2018, 29.3.2018, 28.4.2018, 26.5.2018

 

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení?

• výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Ekonomické fakulty a zpřístupněny prostřednictvím evidenčního čísla přihlášky • uchazeči obdrží písemné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí či nepřijetí • uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí formou žádosti děkanovi fakulty do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí

 

Jak probíhá zápis ke studiu?

• v případě přijetí na fakultu v prvním kole budou zápisy ke studiu probíhat v červenci a v srpnu 2018 • v případě přijetí na fakultu ve druhém kole budou zápisy ke studiu probíhat v září • harmonogram zápisu bude uveden na webových stránkách fakulty • k zápisu je nutno doložit doklady o středoškolském vzdělání, a to úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud již nebylo odevzdáno)

 

Důležité odkazy

Webové stránky Ekonomické fakulty

www.ekf.vsb.cz

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019. 

http://www.ekf.vsb.cz/cs/okruhy/_uchazeci/prijimaci-rizeni/pravidla/

Webové stránky společnosti Scio

www.scio.cz

Přijímací zkoušky Obecných studijních předpokladů nebo Všeobecných študijných predpokladov www.scio.cz/nsz

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Ing. Iveta Šodková

 

  referentka pro přijímací řízení • Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava
• místnost B 258 • tel. 597322331 • mail: iveta.sodkova@vsb.cz

 

 

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI