Uzávěrka přihlášek do Bc. programů do 31. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek do Mgr. programů do 30. 4. 2019

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Bakalářské studium


Jak podat přihlášku ke studiu?

• přihláška se podává vyplněná pouze přes formulář elektronické přihlášky viz prihlaska.sso.vsb.cz/wps/portal/prihlaska/ a to nejpozději do 31. 3. 2019 • elektronická přihláška nabývá platnosti v den, kdy studijní oddělení obdrží její písemnou (zkrácenou) verzi • písemnou (zkrácenou) verzi přihlášky je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně referentce pro přijímací řízení • k přihlášce připojte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení • pokud vykonáváte maturitu v roce 2019, tak úředně ověřené maturitní vysvědčení doručte nejpozději v den zápisu ke studiu • na Ekonomickou fakultu VŠB-TUO lze podat pouze jednu přihlášku, a to podle místa realizace výuky (Ostrava, Valašské Meziříčí, Šumperk) • za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500,- Kč

 

Jak probíhá přijímací řízení?

• podmínkou přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení formou testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) • tyto testy jsou realizovány společností SCIO • k testům je nutné se přihlásit individuálně, nezávisle na přihlášce na fakultu • termíny pro vykonání testů: 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019, 25.5.2019

 

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení?

• výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Ekonomické fakulty a zpřístupněny prostřednictvím evidenčního čísla přihlášky • uchazeči obdrží písemné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí či nepřijetí • uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí formou žádosti děkanovi fakulty do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí

 

Jak probíhá zápis ke studiu?

• v případě přijetí na fakultu v prvním kole budou zápisy ke studiu probíhat v červenci a v srpnu 2019 • v případě přijetí na fakultu ve druhém kole budou zápisy ke studiu probíhat v září • harmonogram zápisu bude uveden na webových stránkách fakulty • k zápisu je nutno doložit doklady o středoškolském vzdělání, a to úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud již nebylo odevzdáno)

 

Důležité odkazy

Webové stránky Ekonomické fakulty

www.ekf.vsb.cz

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020. 

http://www.ekf.vsb.cz/cs/okruhy/_uchazeci/prijimaci-rizeni/pravidla/

Webové stránky společnosti Scio

www.scio.cz

Přijímací zkoušky Obecných studijních předpokladů nebo Všeobecných študijných predpokladov www.scio.cz/nsz

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

Ing. Iveta Šodková

 

  referentka pro přijímací řízení • Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava
• místnost B 258 • tel. 597322331 • mail: iveta.sodkova@vsb.cz

 

 

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI